Lirik Lagu Dina Amparan Sajadah - Ebith Beat A feat Darso

Lirik Lagu Dina Amparan Sajadah - Ebith Beat A feat Darso

dina amparan sajadah abdi sumujud pasrah
diri nu lamokot ku dosa nyanggakeun sadaya-daya
dina amparan sajadah abdi sumujud pasrah
mungut pangampura gusti Ya Allah rabbul ’izzati

rumasa kuring rumasa, hirup di nunia pinuh ku dosa
laku lampah saka hayang, teu nyaho halal jeung haram
nu peunting ngeunah kabawakeun ku sakagawayah
teu nyaho wayah, goreng hate-goreng hate laku lampah

pi omongeun wae, poho kawajiban-poho kawajiban, poho akherat
gawe kuring ngan ukur maksiat, mun dielingan poho deui, mun dielingan
poho deui mun dielingan Ya Allah rabbul ’izzati hapunten abdi.
dina amparan sajadah (abdi seja manjatkeun du’a)

abdi sumujud pasrah (eui abdi kenging pangampura tinu kawasa)
diri nu lamokot ku dosa nyanggakeun sadaya-daya (nya nya)
insya allah ayeunamah abdi tos kenging hidayah
mugia abdi tiasa janten jalmi istiqomah

Ngalereskeun laku lampah, sejak tobatan nasuha, alhamdulillah
Nyanggakeun tobat abdi, mugi janten tobat nu sajati
dosa-dosa nu tos kalangkung mugi janten dosa panuntung
Jembarkeun hate, abdi hoyong janten jalmi nu sae

manfaat kangge sayada, agama, kulawarga nagara
nun gusti abdi nyanggakeun du’a
taya deui palumpatan taya deui pamuntangan
nun Allah pangeran abdi pangeran anu sajati

dina amparan sajadah (abdi seja manjatkeun du’a)
abdi sumujud pasrah (eui abdi kenging pangampura tinu kawasa)
mungut pangampura gusti Ya Allah rabbul ’izzati
munggut pangampura gusti Ya Allah rabbul ’izzati

hirup urang bobolokot ku dosa
jeung sajaba nyanggakeun sadaya-daya
hirup urang bobolokot ku dosa
jeung sajaba nyanggakeun sadaya-daya

hirup urang bobolokot ku dosa
jeung sajaba nyanggakeun sadaya-daya
hirup urang bobolokot ku dosa
liriklaguindonesiapopuler.blogspot.com
jeung sajaba nyanggakeun sadaya-daya

Lirik Lagu Dina Amparan Sajadah - Ebith Beat A feat Darso

0 komentar: